ธนบุรี

posted on 14 Dec 2009 19:35 by hw41-15

ธนบุรี

               

ไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ในสมัยกรุงธนบุรี เห็นได้จากการที่พระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร

 

รามเกียรติ์สำหรับเล่นโขนไว้ 4 บท และรามเกียรติ์นั้นก็เป็นวรรณกรรมที่กำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ดังนี้

 

 

รามเกียรติ์ มีหลายสำนวนด้วยกัน ทั้งไทย ชวา เขมร และอินเดียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่อง เรื่องรามเกียรติ์หรือรา

 

มายณะนี้แต่งโดยพระฤาษีวาลมิกิ เมื่อหลายพันปีก่อน ชาวอินเดียจะมีความเคารพนับถือมาแต่สมัยโบราณกันว่าผู้ใด

 

ได้อ่านหรือฟังเรื่องรามเกียรติ์ก็สามารถล้างบาปได้

 

 

          เรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะ เป็นเรื่องราวของพระนารายณ์ที่อวตารปางหนึ่งเป็นพระรามเพื่อคอยปราบ

 

อสูรที่คอยเบียดเบียนเหล่าเทวดา และมนุษย์ให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ สงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์

 

ซึ่งเป็นพญายักษ์ครองกรุงลงกา เกิดจากทศกัณฐ์ไปลักพานางสีดามเหสีของพระรามมา เพื่อเป็นชายาของตนเอง

 

พระรามและพระอนุชาคือพระลักษณ์จึงได้ออกติดตาม จนกระทั่งได้สองพญาวานรคือพญาสุครีพเจ้าเมืองขีดขิน

 

และท้าวมหาชมพูเจ้าเมืองชมพูมาเป็นบริวาร โดยมีหนุมานเป็นทหารเอก กองทัพของพระรามจึงจองถนนข้ามทะเล

 

ไปสร้างพลับพลา และตั้งค่ายประชิดกรุงลงกาเพื่อทำศึกกับทศกัณฐ์ จนกระทั่งฝ่ายพระรามได้รับชัยชนะ

 

รามเกียรติ์ฉบับของไทยได้มีการแต่งเป็นตอนๆหรือทั้งเรื่อง เพื่อใช้สำหรับการแสดงโขน หนังใหญ่ และละครนั้น

 

มีหลักฐานปรากฎว่าได้แต่งขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกัน

 

Comment

Comment:

Tweet

confused smile angry smile question surprised smile tongue

#7 By (1.1.246.79|1.1.246.79) on 2015-05-18 19:54

ก็ดีนะ

#6 By (58.9.159.24|58.9.159.24) on 2014-09-23 14:21

angry smile

#5 By (110.77.204.4|110.77.204.4) on 2014-07-18 09:56

tongue tongue

#4 By คน (223.205.240.194|223.205.240.194) on 2014-02-09 10:38

sad smile big smile open-mounthed smile question angry smile

#3 By (223.205.240.194|223.205.240.194) on 2014-02-09 10:37

รักเต

#2 By แตง (61.90.76.139) on 2012-02-26 16:21

Thank นะคะbig smile

#1 By Hunter^^ (110.49.243.58) on 2011-11-10 11:08